Kolaborativní online nástroje: Mural, Google Suite, CRM

Tento kurz vám poskytne komplexní znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní využití populárních online nástrojů pro týmovou spolupráci na dálku.

Zaměří se na třiklíčové platformy – Mural, G Suite (dříve Google Apps for Work) a CRM systémy.

V první části se seznámíte s vizuálním kolaborativním nástrojem Mural. Naučíte se vytvářet virtuální pracovní plochu, sdílet ji s kolegy a spolupracovat na nejrůznějších projektech, návrzích a úkolech v reálném čase. Zvládnete základní i pokročilé funkce Muralu, jako jsou kreslení, komentování, hlasování, časování a šablony.

Získáte tipy pro facilitaci workshopů, porad, brainstormingů a kreativních schůzek pomocí této platformy. Další část kurzu se zaměří na produkty G Suite – zejména Gmail, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Disk, Meet, Kalendář a další. Probereme nejlepší praktiky pro sdílení souborů, jejich simultánní úpravu více lidmi, komentování a revize.

Naučíte se propojit tyto nástroje s dalšími službami pro maximální produktivitu týmu na dálku. Poslední modul bude věnován CRM (Customer Relationship Management) systémům pro řízení vztahu se zákazníky. Představíme vám funkce a využití oblíbených platforem jako Salesforce, Hubspot, Pipedrive atd.

Naučíte se zakládat a spravovat záznamy o potenciálních i stávajících klientech, sledovat obchodní příležitosti a komunikaci přes všechny dostupné kanály – emaily, schůzky, telefonáty atd. Kurz pokryje pokročilou automatizaci procesů v CRM, využívání integrací s dalšími nástroji, dashboardy a reporty.

Praktické workshopy a případové studie vám umožní aplikovat získané znalosti na reálných projektech. Přiřadíme vás do virtuálních týmů, kde budete moci vyzkoušet kolaborativní práci na documentaci, návrzích, myšlenkových mapách a prodejním cyklu v praxi. 

© Webschool 2024.