Umělá inteligence v pracovní praxi

Umělá inteligence (AI) zažívá v posledních letech obrovský rozmach a čím dál více se začleňuje do nejrůznějších odvětví a pracovních procesů.

Tento kurz vám pomůže zorientovat se v této moderní technologii a naučí vás efektivně využívat AI nástroje pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti ve vaší profesi. Úvodní část kurzu blíže představí koncept umělé inteligence – historii, principy fungování, typy AI (úzká vs. obecná), rozdíl oproti klasickému programování, příklady využití AI a další.

Probereme aktuální trendy, příležitosti i výzvy spojené s nasazováním AI řešení ve firemním prostředí napříč různými obory.

Hlavní část kurzu bude věnována praktickým aplikacím AI v moderní pracovní praxi. Naučíte se využívat cloudové AI služby a nástroje od předních technologických společností jako Google, Microsoft nebo Amazon. Konkrétně se zaměříme na oblasti automatizace rutinních úkolů a procesní optimalizace, chatboty a virtuální asistenty pro zákaznickou podporu, analýzu dat a business intelligence pomocí AI, počítačové vidění pro zpracování obrazových a video materiálů, rozpoznávání a syntézu řeči, strojový překlad mezi světovými jazyky, prediktivní analýzy a doporučovací systémy, personalizaci produktů a služeb na základě AI, bezpečnostní opatření a ochranu soukromí u AI.

Všechny zmíněné technologie si sami prakticky vyzkoušíte prostřednictvím řady workshopů zaměřených na konkrétní případové studie z reálného profesního prostředí.

Za pomoci zkušených lektorů a certifikovaných AI expertů aplikujete jednotlivé AI nástroje na firemních datech nebo přímo ve vašich interních systémech. Pochopíte jejich fungování, možnosti i omezení. Součástí bude také příprava vlastního AI projektu s celým životním cyklem od definice požadavků, návrhu řešení, přes implementaci, testování až po nasazení do provozu.

Cílem kurzu je prohloubit teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti umělé inteligence a jejích moderních aplikací.

Po jeho absolvování budete schopni samostatně vyhodnocovat vhodné příležitosti pro zavedení AI ve vašem pracovním prostředí. Získáte přehled o relevantních řešeních a přímou zkušenost s nastavováním, správou a provozem AI nástrojů pro klíčové podnikové činnosti. Dokážete kvantifikovat přínos umělé inteligence ve formě zvýšení efektivity, optimalizace nákladů nebo generování nových obchodních příležitostí. Budete připraveni začlenit AI technologie do vašich firemních procesů a získat tak konkurenční výhodu na trhu.

© Webschool 2024.